Regler för tävling i bruksprov via SBK

Har du gått kurser med din hund och vill ställa upp i en tävling? Kul! Att tävla och träna tillsammans med sin hund stärker banden och bidrar dessutom till att ni får en bättre förståelse och kommunikation med varandra. Rund om i landet anordnas det ständigt olika typer av tävlingar, speciellt i bruksprov, men för att få delta finns det också en hel del regler som man först behöver ha koll på.

Inför tävlingen

Det första som man behöver tänka på i samband med en tävling är att hunden måste vara registrerad i Svenska Kennelklubben, även kallad SKK. Detta gäller dock endast om man anmäler sig till tävlingar som anordnas av Svenska Brukshundklubben. Reglerna kan skilja sig beroende på vilken typ av tävling som man deltar i, t.ex. via rasklubbar eller liknande. Här gäller det även att man som hundförare, dvs den som för fram hunden under tävlingen, är medlem och att man tävlar för en SBK-klubb. Eftersom alla hundar och hundförare inte befinner sig på samma nivå så finns det olika typer av välja mellan, t.ex:

  • Apellklass
  • Lägre klass
  • Högre klass
  • Elitklass.

Instruktionerna och reglerna är många. Har man inte deltagit i ett bruksprov tillsammans med sin hund tidigare är det viktigt att man lär sig vad som gäller. På Svenska Brukshundklubbens hemsida kan du hitta information om alla de regler som du behöver ha koll på. Det kan t.ex. handla om när och hur du ska anmäla dig, men även vad som räknas som ett olämpligt uppträdande av hunden.

Vad ingår i provet?

Det finns tre stycken moment som ligger till grund för bruksprovet. Dessa är sök, rapport och spår. Därefter följer ett flertal specialmoment som även kan utföras, men då är det även andra regler som gäller t.ex. vid anmälan. Specialmomenten är bland annat patrull, bruks och skydd.